Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

blacklabeled
3321 0d75 500
Żulczyk!
blacklabeled
7093 5431 500
blacklabeled
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
blacklabeled
3826 5c86 500
Reposted fromzi zi viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
blacklabeled
nie wiem czy chcę
blacklabeled
To może sama powiesz mi
jak mam powiedzieć to Tobie
Że już nie kocham Cię, nie chcę
Że kiedy patrzę na to jak jest 
Już nie przechodzą mnie dreszcze
Już nie brakuje mi powietrza
Już nie wołam jeszcze, jeszcze, jeszcze 
— happysad - jeszcze, jeszcze
blacklabeled
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
blacklabeled

September 15 2017

blacklabeled
blacklabeled
Chciłabym, abyś kiedyś bez względu na wszystko co zrobię lub powiem, przytuliła mnie, nie mówiła jaki jestem, nie krytykowała, nie krzyczała, żebyś chociaż raz uświadomiła sobie że ja jestem Ci potrzebny.
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
blacklabeled
przepraszam za chwilę naiwności, kiedy myślałam, że mogłabym coś dla Ciebie znaczyć.
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie

August 19 2017

blacklabeled
0788 4872
Reposted frompesy pesy
blacklabeled
0960 1e77 500
Reposted fromTankistD TankistD viamllescribbler mllescribbler
blacklabeled
blacklabeled
blacklabeled
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viahormeza hormeza
blacklabeled
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viahormeza hormeza
blacklabeled
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viahormeza hormeza
blacklabeled
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viahormeza hormeza

August 15 2017

blacklabeled
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl