Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

blacklabeled
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaserplesniowy serplesniowy
blacklabeled
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viaserplesniowy serplesniowy
blacklabeled
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaserplesniowy serplesniowy
5300 64f7 500

April 24 2017

blacklabeled

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viahormeza hormeza
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

She is not mine. I don’t think she could ever be anyone’s. She doesn’t want to be owned. That’s what I love most about her.
letters my grandpa wrote about my grandmother  (via syndrome)
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viahormeza hormeza
blacklabeled
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani 
— Jakub Żulczyk
Reposted frompannacormac pannacormac viahormeza hormeza

April 21 2017

7989 558d
Reposted fromamatore amatore
6467 aedc
Reposted fromamatore amatore
6459 3455
Reposted fromamatore amatore
6437 c2bd
Reposted fromamatore amatore
8685 fdbb

babygirls-sweetsurrender:

Mmmmmm. Super pussy.

Reposted fromamatore amatore
8679 855f

alexanderkennedy:

lostgirl407:

Ohh I like it when you rubbed your dick on my clit 😙

@lostgirl407 mmmm yep!!
Reposted fromamatore amatore
6355 c6c0
Reposted fromamatore amatore

April 20 2017

blacklabeled
So I found this little corner of purity and niceness in the pile of internet garbage, and I believe it's a true gem
Reposted fromJapko Japko viahormeza hormeza
blacklabeled
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viahormeza hormeza
blacklabeled
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
blacklabeled

April 17 2017

3163 3888
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl