Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

blacklabeled
1989 8c51
blacklabeled
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viahormeza hormeza
blacklabeled
Udawałem, że to nie było nic wielkiego, kiedy tak naprawdę złamało mi serce.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawwojtl wwojtl
blacklabeled
0613 2d84 500
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viawwojtl wwojtl
blacklabeled
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam." —  Agnieszka Osiecka 
Reposted frompure-bliss pure-bliss viawwojtl wwojtl
blacklabeled
Boże, jak mi Ciebie brakuje. Właśnie Ciebie. I Ty nigdy się o tym nie dowiesz.

June 11 2017

blacklabeled
1293 763e 500
blacklabeled
1291 9ffe 500
Reposted byNicoo Nicoo

May 28 2017

She’s the storm you never expected.
— Six word story (via astoryillnevertell)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahormeza hormeza

May 26 2017

blacklabeled
blacklabeled
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

blacklabeled
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

blacklabeled

May 16 2017

blacklabeled
oto cały ja, nie patrz tak, nie ma mnie więcej, to już cały ja. wąż bez ogona gotów przysiąc, że nic mu nie brakuje. tu mnie masz, weź mnie. kocham cię
— Podsiadło
blacklabeled
Przytuliłam całą miłość jaką miałam do tego człowieka. Przytuliłam, bo płakała. Jest już wolna.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl