Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

blacklabeled
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP

August 06 2017

blacklabeled
blacklabeled
blacklabeled
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
blacklabeled
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
blacklabeled
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
blacklabeled
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
blacklabeled
blacklabeled
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

blacklabeled
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
blacklabeled

June 18 2017

blacklabeled
1989 8c51
blacklabeled
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viahormeza hormeza
blacklabeled
Udawałem, że to nie było nic wielkiego, kiedy tak naprawdę złamało mi serce.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawwojtl wwojtl
blacklabeled
0613 2d84 500
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viawwojtl wwojtl
blacklabeled
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam." —  Agnieszka Osiecka 
Reposted frompure-bliss pure-bliss viawwojtl wwojtl
blacklabeled
Boże, jak mi Ciebie brakuje. Właśnie Ciebie. I Ty nigdy się o tym nie dowiesz.

June 11 2017

blacklabeled
1293 763e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl